Logo animace

Reakce studentů

Bára...
To, že v tvé hlavě probíhá nějaký rozhovor neznamená, že máš navštívit psychiatra. Rozliš si, kdo s kým mluví. Mnohdy to bylo lepší ego s tím horším. Pokud odpověď přijde, aniž bys jí už kdy očekávala, tak to je to pravé a následuj to. Zapisuj, i když nerada píšeš. I teď ti to pomohlo napsat tento úkol. Některé věci nejdou změnit hned, některé nejdou změnit vůbec. Jediné, co s tím...? je to přijmout. Když to nejde – praktikuj, praktikuj, praktikuj.

Lucka...
Celá jógová škola, ale i společná soustředění mi pomáhají více vycházet ze svých pocitů a méně nad spoustou věcí přemýšlet a brát je z racionálního úhlu pohledu. Dokázala jsem přijmout to, že na každou otázku nemusí existovat okamžitá, jednoznačná nebo dokonce smysluplná odpověď.

Kamila...
Svou vlastní podobu dnes vůbec nevnímám jako tvar fyzického těla, v tom pociťuji velký rozdíl oproti pociťování se v minulosti. Dnes pociťuji svou podobu jako vnitřní pocit. To, co pociťuji uvnitř jako své Já, je to energie, proudění, světlo za očima, je to dech, je to duch. Má skutečná podoba není očima viditelná ani hmatatelná, je možné ji pouze vnímat, pociťovat.

Pavel...
Hodně zajímavé a obohacující pak bylo sdílení z praxe mezi jednotlivými účastníky. To otevíralo mou mysl a pomáhalo věci nehodnotit a nepovažovat za dobré nebo špatné, ale naopak vidět, že je vše v pořádku tak jak je. Také mi to pomáhalo vnímat každou lidskou bytost jako unikátní a s respektem a úctou. Nicméně mě to často svádělo ke srovnávání a hodnocení sebe sama, že nic nedělám pořádně. To souvisí s mým pohledem ven a neschopnost se zaměřit sám na sebe a hledat to řešení transformace sám u sebe.

Sanja...
Pozdrav slunci praktikuji každý den. Tím právě spolu se studenou sprchou začínám svůj den. Teorie, kterou se učím, mi objasnila hodně toho, čemu jsem nerozuměla ve své praxi. Škola mi právě utvrdila cestu, kterou jsem stoupala jako křesťanka, k vnitřní harmonii a klidu a poznáváni Stvořitele. Tělesná část praxe jógy se také zlepšila. Už si dokážu sama stanovit vhodné cviky a jejích správnou délku. Teď více naslouchám svému tělu, jsem více sladěná s dechem a koncentrovaná buď na určitou část těla anebo celý organizmus. Provádění cviků jsou nenásilné, plynulé a příjemné, čímž získávám hlubší kontakt se svým tělem.

Monika...
Vlastně ještě něco změnila škola Cestou jógy v mém životě: když jsem se začala praktikováním jógy zabývat intenzivněji, začala jsem se cítit úžasně a automaticky jsem předpokládala, že to tak bude i dál, když prostě budu „dělat“ jógu. Došlo mi, že žít jógou není o tom cítit se pořád dobře, protože to, co máme uloženo je potřeba si znovu odžít a poučit se z toho a že skrze to nepříjemné se učíme a rosteme. To příjemné, to je takový bonus. Je těžko věřit, že uplynul skoro rok od chvíle, kdy jsme se pod Míšiným vedením začali nořit do hlubin a ačkoliv cítím, jak hodně mi to dalo, vnímám, že jsem teprve na začátku poznávání sebe sama a jsem ráda, že máme možnost pokračovat.

Petra...
Závěrem bych chtěla říct, že tento systém vzdělávání mi přijde opravdu smysluplný. Ani jednou jsem neměla pocit, že jako opička plním požadavky, na rozdíl od mnoha jiných kurzů a lekcí, jimiž jsem prošla. Žádné učení pro učení. Hodně mě obohatili i všichni ostatní, kteří nevystupovali v oficiální roli učitele, pro mě se však v určitých momentech učiteli stali. Sdílení často velmi rozdílných zkušeností mi v mnoha ohledech pomohlo. Celý kurz byl opravdu velmi praktický.

Jabloňová 71, Praha 10, 106 00, tel.č. +420 777 007 166, email: svat.m@seznam.cz top  |  home