Logo animace

Olinka - Život s Jógou

S Míšou Svatošovou jsem se seznámila na týdenním jógovém pobytu v roce 2013, kde vedla ranní praxi. Míša měla v té době zlomenou ruku, praxe tedy nebyly směřovány k fyzickému tělu a jeho rozvoji. Byli jsme vedeni k zaměření pozornosti na nás samé. K pozorování dechu, k uvědomování si těla a jeho změn při drobných fyzických pohybech. Zvyklá na hrubé fyzické pohyby a stékající pot po praxi jsem byla překvapena. Ne úplně mile.

Vstávali jsme v 6 hodin ráno, abychom namalovali obrázek našeho těl a zaznamenali rozpínavé a smršťující pohyby těla? Po této praxi mám zhubnout? Tyto drobné, kývavé, krouživé pohyby mi mají přinést klid?

Čtvrtý den ráno mi to ale najednou začalo dávat všechno smysl. Najednou jsem totiž po ranní praxi byla opravdu klidná. Mysl netěkala jako poplašená. Žena, sedící naproti nám, věděla s naprostou jistotou a osobní zkušeností, proč nás tak vede.

A byl to přesně ten poslední kousek, který mi chyběl v té skládačce s názvem JÓGA.

Po ukončení pobytu jsem jela za Míšou do Prahy na osobní konzultaci. Krátké popovídání a jeden cílený dotek mě navedl, jak vyřešit mé tehdejší otázky v osobním životě.

Následovala setkání během víkendových kurzů vedených Míšou. V mém životě se začaly odehrávat drobné změny, spíše nahodilé. Neuvědomovala jsem si je v plnosti a některá slovní spojení používaná během praxí mi byla velkou neznámou. Cítila jsem, že by bylo přínosné, ucelit a prohloubit získané vědomosti. Začala jsem tedy studovat roční kurz školy Cestou jógy.

A od té doby se drobné změny změnily ve velké změny, které si už ale většinou uvědomuji a dokážu si je spojit v jeden celek. Dějí se samy, aniž bych si to přála nebo se do něčeho nutila. Přichází, jak mají.

V józe existuje řada očistných technik. Jedna z nich, Sutra Neti, mi byla Míšou delší dobu doporučována. Můj vnitřní odpor a strach mi nedovolal na techniku ani pomyslet.

Po třetím víkendovém setkání ve škole jsem se nemile zachovala k blízké osobě. Buchly ve mně saze usazené za hezkých pár let. Byla jsem jako čertík vypuštěný z krabičky. Nelitovala jsem toho, co jsem řekla, ale způsobu, jakým jsem to řekla. Bylo mi doporučeno si napsat, co se vlastně stalo. Během psaní přišla i odpověď, proč jsem se tak zachovala. Jenže ve mně byl stále velký strach si jen představit, že bych se měla jít omluvit. A omluvit jsem se chtěla.

Rozhodla jsem se, že mi k překonání strachu nemůže pomoci nic jiného, než ona očistná technika. Odhodlání bylo silnější než strach a povedlo se. Dostavila se tak silná euforie a nadšení. Po tak heroickém výkonu opravdu zvládnu vše. Umocněno pravidelnou ranní studenou sprchou jsem si připadala silná jako Golem.

„Vyzbrojena“ uvědoměním si, proč jsem se tak zachovala, jsem se jala omluvit. A světe div se, šlo to. Vnímala jsem velkou úlevu, pokoru, odevzdání a po tvářích mi tekly slzy radosti a štěstí. Dny poté byli jako probuzení z nějakého snu. Netušila jsem, kam až může zasahovat strach. Zjistila jsem, že se nebojím vařit a dochucovat jídla. V hlavě mi neběží katastrofické scénáře: „Co by, kdyby“. Nevadí, že mám na břiše špek a na zadečku další. Nechám v klidu děti hrát a nebojím se, že budou hloupé, když jim nebudu podsouvat hračky já. Vím, že má vůle a sebedisciplina jsou silnější a silnější.

Během celého roku školy Cestou jógy nám byly předkládány různé praxe, které nám mají být nápomocny v uvědomování si sebe sama. Některé praxe se staly součástí mého dne. Pokud začnou přicházet jalové myšlenky, které mi přináší jen strach a nervozitu, obrátím pozornost k pozorování rozpínavých a smršťujících pohybů. Pozorování fyzického těla mi přineslo rozlišení, proč mám studené nohy. Proč se někdy potím víc a pot je cítit a někdy vůbec. Je toho tolik, že bych mohla psát a psát a psát.

V březnu jsem zjistila, že jsem neplánovaně otěhotněla. Máme doma dva zdravé, krásné kluky. Cítila jsem, že jsem mateřsky naplněna (fyzicky vyčerpána?). Přesto jsem se po zpracování prvotního šoku na miminko velmi těšila. I manžel se začal těšit a vše probíhalo, jak má. Na jedné z kontrol byla ale zjištěna vážná vada srdce a mozku. Absolvovali jsme kolečko vyšetření a byli jsme postaveni před nelehké rozhodnutí. Přivést na svět velmi nemocné děťátko, které by se pravděpodobně nedožilo ani konce školní docházky, anebo těhotenství ukončit. Po celou dobu jsem byla s Míšou ve spojení a velmi jsem si cenila a zpětně stále cením, že se vůbec nepozastavovala nad naším rozhodnutím. Nijak nehodnotila, nepokládala zbytečné otázky typu „Proč jo a proč ne“. Vím, že věděla už dopředu, jaké bude naše rozhodnutí, a vím, že i věděla, proč se vše událo, jak se událo. Dostala jsem cílené doporučení, které jsem následovala a v té době se velmi intenzivně věnovala jen sobě/nám. Věděla jsem, že mi úklid neuteče a zahrádka bude prostě zarostlá. Můj jediný záměr byl provést tu „malou“ bytost plánovaným přerušením dál.

Po celou dobu přípravy na porod a během porodu samotného jsem opětovně děkovala za sílu a vůli, kterou jsem získala. Přesto, že byla Míša stovky kilometrů daleko, cítila jsem ji po svém boku. Recitovala spolu se mnou doporučenou mantru a já vím, že jsem si nemohla přát pro malého víc.

Říká se, že když je žák připraven, učitel se najde. Naivně jsem si myslela, že musí být učitel dospělý nebo alespoň žijící ve fyzickém těle. A velmi jsem se zmýlila. Během těch pár dní mi bylo umožněno pochopit a prožít tolik. Některá slova, která ze mě při hovoru s Míšou vycházela, jsem do té doby brala jako klišé. Jenže vlastní prožitek mi nikdo nevezme. A já ho zároveň nikomu nemohu vnucovat.

 

Zkušenost je sdělitelná, ne však předatelná.

 

Život s Jógou je jako návrat domů. Do toho nejteplejšího, nejsvětlejšího místa klidu.

Cesta, která k návratu domů vede, bývá někdy trnitá, bolavá, schovaná za mnoha překážkami. Během té „mé“ cesty jsem přišla o hodně ve vnějším světě. Nelpím na penězích, přesto se ráda hezky oblékám. Nemám na každém prstu tři super, nej kamarádky. Přesto těch pár je opravdu blízkých. Nehoním děti každý den na kroužek. Přesto vím, že jsou plny zážitků. A ve vnitřním světě vím, že nemohu být bohatší.

Byť jen kratičké setrvání DOMA je totiž nenahraditelné.

Děkuji

Jabloňová 71, Praha 10, 106 00, tel.č. +420 777 007 166, email: svat.m@seznam.cz top  |  home