Logo animace

O mně

K mému první setkání s jógou došlo koncem 70. let. Tehdy jsem pravidelně každý den chodívala kolem vitríny, kde se prezentoval Gymnastický oddíl jógy fotografiemi, na kterých byli pružní, štíhlí a usměvaví lidé v různých polohách. V názvu oddílu se tedy objevilo „jóga“. Zanedlouho poté jsem byla na letním, tehdy pionýrském, táboře a jedna z oddílových vedoucích byla ta, kterou jsem znala z oněch fotografií. Dodnes je její obraz v mé mysli. Na některé okamžiky se nezapomíná a takových je v souvislosti s jógou více.

Uplynulo několik let, než jsem v letech 1984-85 tento oddíl začala navštěvovat. Tehdy jsem „trénovala“ polohy a dýchala, abych vůbec těchto poloh mohla dosáhnout. Život přinesl jiné povinnosti. K návratu k józe poté došlo až v roce 2001. Nejprve pouze k docházení na jógový kurz, později k častějšímu navštěvování veřejných lekcí, a postupně ke studiu jógy. Při studiu jsem měla možnost potkat se s více lidmi. Někteří z nich mě určitým přístupem, striktním, přísným, laskavým i jemným, připravili na zásadní setkání s učitelem. V józe se říká „Když je žák připraven, učitel se najde“. Já jsem potkala dva, indického učitele pana Dr. Mukunda Bholeho a pana PhMr. Rudolfa Skarnitzla. Obě setkání přišla zhruba ve stejnou dobu, v roce 2007. Další okamžik, na který se nezapomíná.

Díky těmto setkáním u mne došlo k velké změně v chápání a přijímání jógy. Přišly první zkušenosti na základě obrácení se dovnitř, do nitra - první doteky, poznávání sebe, v plnosti. Zkušenosti bolestné, plné strachu a bloků. Zároveň mi bylo dovoleno zakusit první střípky pocitu niterného štěstí, toho štěstí, které je uvnitř mě, které není závislé na vnějším světě. Přicházely (stále v praxi přicházejí) vzpomínky v podobě pocitů, myšlenek, vyprázdnění zasunutého, uloženého někde hluboko ve vědomí, v podvědomí. Někdy velmi bouřlivý proces přesto přinášející úlevné a uvolňující okamžiky. Další niterné pocity blaženosti, jejich esence, mě provází a dovoluje mi být se sebou, být v sobě, být v Bytí. Tyto otisky mi umožňují zvládat nelehké životní situace, které mi do života vstupují, ať už si za ně mohu sama nebo ne.

Cestou jógy nacházím sama sebe. Míša.

Jabloňová 71, Praha 10, 106 00, tel.č. +420 777 007 166, email: svat.m@seznam.cz top  |  home